Ucuz Paykasa

Ucuz Paykasa

Ucuz paykasa : Bazen, özellikle müşterilerin ürüne nasıl bir tepki verebilecekleri önceden rahatlıkla tespit edilebiliyorsa, hiçbir test yapılmaması daha doğru olabilir. Örneğin, paykasa satan bir site, yeni bir paykasa kart pazara sunmaya karar verdiyse, bununla ilgili bir pazarlama testi yapması maliyet ve çabanın boşa harcanmasına sebep olabilir. Pazarlama testi, çok farklı ve özel bir ürün icat edildiyse, yapılmaması daha doğru olabilir. Böyle bir durumda işletmenin pazarlama testi yaparak rakiplere yeni ürünle ilgili bilgi sızdırması, ürünün ve pazarlama programının test edilmemesinden kaynaklanan problemlerden daha büyük bir zarara sebep olabilir.

Ucuz Paykasa AL

Pazarlama testi aşamasında yöneticiler belirli korularda”Karar Vermek zorundadırlar. Örneğin, testler kaç şehirde ve hangi şehirlerde yürütülecektir, testin süresi ne olacaktır, testlerle ne tür bilgiler toplanacaktır ve test sonucunda ne tür eylemler gerçekleştirilecektir. Çoğu pazarlama testi, 2-6 şehir üzerinde gerçekleştirilmektedir. Hangi şehirlerde test yapılacağı ise, işletmenin değerlendirme kriterlerine göre belirlenmelidir. Örneğin, ne tür bir tutundurma programı kullanılacağı, hangi dağıtım kanalı üyeleri ile çalışılmasının daha uygun olacağı belirlenmeli ve bu kriterlere en uygun şehirler seçilmelidir. Pazarlama testlerinin süresi ise birkaç aydan bir yıla kadar sürebilir. Tüketicilerin yeni paykasa kartı tekrar satın alma süreleri uzadıkça, testin süresi de uzamaktadır.

Ucuz Paykasa Satın Al

Pazarlama testinden ne tür bilgiler elde edilmesi istendiği teste başlamadan önce belirlenmelidir. Pazarlama testlerinde ucuz paykasa tasarımından dağıtım kanalı problemlerine kadar her türlü bilgi toplanabilir. Elde edilen bilgilere göre işletme belirli eylemlerde bulunur. Örneğin, tasarım veya performans sorunu tespit edilen ürün tekrar geliştirilebilir, tutundurma programında problemler mevcutsa yeni bir program oluşturulabilir, vs. Elde edilen verilere bağlı olarak ürünün tüm pazara aynı anda mı, yoksa bölge bölge mi sunulacağı kararı verilebilir. Paykasa satın alınma ve tekrar satın alınma oranları yüksek ise,pazara sunuşta tüm pazara aynı anda girilmesi daha uygun olacaktır.

Kartevi